ATF Online All Ten Fingers
nápoveď
 
Česká verzia
Česká
verzia
atfonline.cz
Kontrola textu
Kontrola
textu
ADK (S)
Text pre lekciu:
Príprava voľného textu
 
Nastaviť zvukové znamenie metronómu. informáciaJedným z cieľov výučby je naučiť sa písať rovnomerným rytmom.
Nepravidelný rytmus vedie k chybným úderom, k vynechaniu znakov či ku kumulácii úderov.
Preto je súčasťou aplikácie vizuálny (pohybom textu) či zvukový metronóm.

Po zvolení metronómu pohybom poskakuje text o šírku jedného znaku.
Rýchlosť pohybu zodpovedá nastavenej rýchlosti metronómu.
Rýchlosť sa automaticky nastavuje pri každej novej lekcii a jej hodnota sa odvodzuje z klasifikačnej tabuľky rýchlosti, ktorá bola vytvorená podľa zadanej cieľovej rýchlosti.
Z tabuľky sa používa hraničná rýchlosť pre známku dobrý.


Prehrať nastavený zvuk metronómu (Blop):