ATF Online All Ten Fingers
nápoveď
 
Česká verzia
Česká
verzia
atfonline.cz
Kontrola textu
Kontrola
textu
ADK (S)
Text pre lekciu:
Príprava voľného textu
 
Ovládanie medzerníka. informáciaPri písaní je nutné mať ruky stále umiestnené v jednej východiskovej polohe, ktorá zabezpečí možnosť pohybu prstov po celej klávesnici. Píšuci prst vychádza z tejto polohy a po napísaní znaku sa do nej zas ihneď vracia. Túto polohu prstov na jednotlivých klávesoch nazývame
základnou polohou.

Palce sú voľne položené na medzerníku. Na obsluhu medzerníka neexistuje záväzné pravidlo.
Obvykle sa medzerník stláča len jedným palcom. Praváci používajú skôr palec pravej ruky a ľaváci palec ľavej ruky. Vzhľadom na to, že pravá ruka má viac práce, pretože pravý malíček obsluhuje viacero klávesov vrátane mazania chybných znakov, použitím ľavého palca môžete časom docieliť vyššiu rýchlosť. Pokiaľ sú Vaším cieľom dokonca súťaže v rýchlosti písania, používajte oba palce tak, že medzeru stláča palec opačnej ruky, než tej, ktorá napísala posledné písmenko.

Ide o rozhodnutie medzi jednoduchosťou návyku a možnosťou dosiahnuť pri písaní vyššiu rýchlosť. Prstoklad medzerníka si nastavte na počiatku výučby pomocou nasledujúcich tlačidiel a
počas výučby toto nastavenie už nemeňte.

Je nastavený pravý palec.