ATF Online All Ten Fingers
nápoveď
Obchodné podmienky a ochrana osobných údajov informáciaFirma SWX
RNDr. Josef Fučík
Přeučilova 2695/2
155 00 PRAHA 5

IČO:  15288498
mobil:  732308018
e-mail:  atf@vsemideseti.cz


Obchodné podmienky.

1. ATF Online je webová aplikácia bez reklám na výučbu písania všetkými desiatimi na klávesnici počítača.

2. Na základe registrácie používateľa uskutočnenej na webovej stránke môže používateľ pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom uvedeným pri registrácii.

3. Po registrácii je aplikácia 4 dni zdarma v plnom rozsahu. Po uplynutí tejto doby je nutné zakúpiť časový kredit.
Pre získanie kreditu má používateľ tieto možnosti:
    a)zaplatenie cez platobnú bránu, b)prevod sumy priamo na náš účet, c)uvedenie kódu zakúpeného školou.

4. Cenník je uvedený tu. Nie sme platcami DPH. Školám poskytujeme pri ročnom kredite dvojtretinovú zľavu.

5. Kredit je v aplikácii neodkladne nastavený:
a)po potvrdení transakcie od platobnej brány, b)po prijatí sumy na náš bankový účet, c)po uvedení licenčného kódu.

6. Po zaplatení kreditu môže používateľ do štrnástich dní odstúpiť od zmluvy zaslaním požiadavky na náš mail. Suma za kredit nevyužitých dní mu bude neodkladne vrátená po oznámení jeho bankového účtu a kredit mu bude zrušený.

7. Používateľ berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to predovšetkým s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia.

8. Používateľský účet môže byť zrušený v prípade, že na používateľskom účte nebol kredit dlhšie než jeden rok.

9. Používateľ súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich so zmenou jeho profilu (aktivácia, nastavenie kreditu, zmena hesla, a pod.) na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii.

Ochrana osobných údajov.

1. ATF Online ukladá len tieto osobné údaje potrebné pre registráciu a fakturáciu: e-mail, IČO, meno a adresu.

2. Ochrana týchto osobných údajov používateľa je poskytovaná zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

3. Nemáme prístup k osobným údajom, ktoré uvádzate pri použití platobnej brány. Citlivé vstupné údaje, ktoré zadávate do systému internetového bankovníctva, sú chránené platobnými bránami bánk a nedostávajú sa do prostredia tretích strán. Spracovatelia platieb vidia len informácie o transakcii, ktoré im banka s odoslanou transakciou oznámi.

4. ATF Online nepoužíva súbory cookie.