ATF Online All Ten Fingers
nápoveď
 
Česká verzia
Česká
verzia
atfonline.cz
Kontrola textu
Kontrola
textu
ADK (S)
Text pre lekciu:
Príprava voľného textu
 
Tabuľka chybovosti. informácia

Chybovosť Známka
[%]
0,30 1
0,50 2
0,80 3
1,10 4

Ľavý stĺpec tabuľky obsahuje maximálne percento chýb na dosiahnutie známky v pravom stĺpci.