ATF Online All Ten Fingers
nápoveď
 
Česká verzia
Česká
verzia
atfonline.cz
Kontrola textu
Kontrola
textu
ADK (S)
Text pre lekciu:
Príprava voľného textu
 
Tabuľka chybovosti. informácia


Základná výučba

Chybovosť Známka
[%]
0,30 1
0,50 2
0,80 3
1,10 4


Výučba v editore

Chybovosť Známka
[%]
0,21 1
0,35 2
0,56 3
0,77 4


Ľavý stĺpec tabuľky obsahuje maximálne percento chýb na dosiahnutie známky v pravom stĺpci.

V editore sa hodnotia len neopravené chyby a teda tabuľka chybovosti je o 30% prísnejšia.