ATF Online All Ten Fingers
nápoveď
 
Česká verzia
Česká
verzia
atfonline.cz
Kontrola textu
Kontrola
textu
ADK (S)
Text pre lekciu:
Príprava voľného textu
 
Zadanie cieľových hodnôt. informáciaRýchlosť:


 50 až 300 [úder/min]


Chybovosť:


 0,1[%] až 1,5[%]


Cieľovou rýchlosťou sa rozumie počet úderov, ktoré chcete dosiahnuť po absolvovaní kurzu.
Cieľovou chybovosťou sa rozumie maximálne percento chýb, ktoré chceme pri písaní dodržiavať.

Na základe týchto zadaných hodnôt sa vytvorí tabuľka rýchlosti a tabuľka chybovosti,
podľa ktorých sa známkuje rýchlosť a chybovosť napísaného textu.
Výslednou známkou je horšia z týchto dvoch známok.

Známka sa po vyhodnotení zobrazuje v pravom rohu informačného panelu pomocou smajlíkov.


Odporúčame opakovať písanie snímky, dokiaľ sa neobjaví žltá ikona.
Tak získate zručnosť, ktorá zodpovedá cieľovým hodnotám.